FLUCON CL 0.10% FLACON 3ML COLLYRE

ANTI-INFLAMMATOIRE STEROIDIENLISTESOTHEMA

FLUOROMETHOLONE